تم تولد بالون پسرانه شامل بشقاب، لیوان، ظرف پاپ کورن، ریسه و سایر وسایل مورد نیاز برای تزئینات و پذیرایی جشن.

95,000 تومان