لوازم مورد نیاز برای بادکنک های هلیومی و خام، بادکنک آرایی و سایر استفاده ها. این محصولات شامل حلقه، پچسب بادکنک، پمپ باد دستی و … است.