بادکنک های کروم که بسیار براق و درخشان هستند و جلوه خاصی در تزئینات و بادکنک آرایی ها ایجاد می کنند.

از: تومان 3,000
از: تومان 3,000
از: تومان 3,000
از: تومان 3,000
از: تومان 3,000
از: تومان 3,000